Preview Mode Links will not work in preview mode

Orionpodden

Dec 26, 2018

Under vintern kommer vi att följa skapandet av På spaning efter den tid som flytt - en otidsenlig, osamtida, ointeraktiv och högtravande scenkonstupplevelse som kommer förändra din uppfattning om verkligheten. Del ett gästas av Nina Jeppsson och Maja Salomonsson som tillsammans antagit det omöjliga uppdraget att...


Dec 26, 2018

Med utgångspunkt i föreställningen Det nya riket samtalar journalisten Martin Schibbye med dramatikern Tove Olsson och Lumors konstnärlige ledare Oskar Thunberg om globaliseringsprocessen och hur de osynliga geopolitiska krafterna påverkar oss. 

Inspelat på Orionteatern den 16 december 2018