Preview Mode Links will not work in preview mode

Orionpodden

Jan 30, 2019

Mats och Conny från bob hund berättar bland annat om rockbandsdemokratins svårigheter, beslutet att sälja av alla sina instrument och den kommande helgens skivinspelning på Orionteatern!

Producent: Fred Andersson