Preview Mode Links will not work in preview mode

Orionpodden

Mar 24, 2019

Violinsonaten i På spaning efter den tid som flytt är världslitteraturens mest kända fiktiva musikstycke, musikens motsvarighet till madeleinekakan. Genom Marcel Proust’ epos vindlar musikslingor som en röd tråd genom de fyratusen sidorna. Möt Eric Schüldt, Proustkännare och journalist, kompositören...