Preview Mode Links will not work in preview mode

Orionpodden


Dec 26, 2018

Med utgångspunkt i föreställningen Det nya riket samtalar journalisten Martin Schibbye med dramatikern Tove Olsson och Lumors konstnärlige ledare Oskar Thunberg om globaliseringsprocessen och hur de osynliga geopolitiska krafterna påverkar oss. 

Inspelat på Orionteatern den 16 december 2018